Zzp’er steeds beter verzekerd tegen aansprakelijkheden

69 procent van de zzp’ers heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het aantal zzp’ers dat over beide verzekeringen beschikt, is ten opzichte van drie jaar geleden met maar liefst 55 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 744 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer. Maar liefst 46 procent van de zzp’ers is verzekerd voor zowel bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheden. In 2014 bedroeg dit aantal nog slechts 30 procent. Zzp’ers beschikken vaker over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (67%) dan over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (48%).

“Een aansprakelijkheidsverzekering die je privé hebt afgesloten dekt geen zakelijke risico’s. Maar niet iedereen is zich hiervan bewust. Zzp’ers hebben zich de laatste tijd zo te zien goed geïnformeerd over hun aansprakelijkheden. En verzekeren deze steeds beter. Ook opdrachtgevers zien dit vaak als een voordeel,” aldus Marc Bijwaard van Centraal Beheer.

Kosten weerhouden zzp’er van afsluiten verzekering

De voornaamste reden voor zzp’ers om zich niet te verzekeren tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheden zijn de kosten. Ook geven veel respondenten aan het risico om aansprakelijk gesteld te worden op een andere manier te hebben gedekt. Verder zegt een deel van de zzp’ers geen middelen beschikbaar te hebben om de verzekeringen af te sluiten. Ook gebrek aan flexibiliteit wordt als reden genoemd.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 744 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, mei 2016).

Advies voor zzp’er

Zzp’ers met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn in de meeste gevallen (78%) werkzaam in de sector bouw en installatie.

Als u hulp nodig heeft met uw verzekeringsvragen, dan kunt u terecht bij ZZP Nederland Verzekeringen. Zij kunnen u onafhankelijk adviseren over alle verzekeringen die een ondernemer nodig zou kunnen hebben.
Let op: om verzekeringen af te sluiten is lidmaatschap van ZZP Nederland verplicht.

Vult u actiecode BM001 in bij uw aanmelding dan krijgt u bovendien een aantrekkelijke korting op uw lidmaatschap van ZZP-Nederland en kunt u gebruik maken van interessante premies. Klik hier voor meer informatie