Zelfstandigen bijna nooit ziek?

Ondanks dat ZZP Nederland voor haar achterban bij diverse verzekeraars zeer aantrekkelijke kortingen heeft weten te bedingen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), denken nog steeds veel mensen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel duur is. Maar de laatste jaren is de markt in beweging gekomen en is veel meer betaalbaar maatwerk beschikbaar waarbij het beschikbare budget als uitgangspunt dient. Iets doen, en inzicht krijgen in uw situatie, is beter dan niets doen.

Zo zijn er steeds meer oplossingen dan alleen de oplossing van een volwaardige AOV tot eindleeftijd die voor veel zzp’ers te duur is. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringen mogelijk met een beperkte uitkeringsduur of een langere eigen risicoperiode. Wie ziek wordt, kan dan bijvoorbeeld twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat de uitkeringsduur beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dit soort oplossingen een stuk betaalbaarder. Hierbij dient goed gekeken te worden naar een eventueel partnerinkomen, financiële reserves en de risico’s van een beperktere dekking. Maar ZZP Nederland Verzekeringen kan u adviseren over polissen van diverse maatschappijen met veelal een collectieve korting voor de aangeslotenen van ZZP Nederland.

Het afsluiten van een AOV is best lastig en complex. Toch zult u erover moeten nadenken voordat u een polis afsluit. Om het begrijpelijk te maken kunt u gratis een boekwerkje downloaden met alle uitleg over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Gratis download “Zelfstandigen zijn bijna nooit ziek?