Meldpunt problemen modelovereenkomst

Meldpunt problemen modelovereenkomst
Stichting ZZP Nederland opent een meldpunt VAR-DBA. Met dit meldpunt wil de belangenvereniging voor zzp’ers de problemen omtrent de overgang van VAR naar modelovereenkomst, inventariseren.

Knelpunten
De wet geldt sinds 1 mei, maar geeft nogal wat moeilijkheden. De stichting is zich er bewust van dat sommige opdrachtgevers ‘koude voeten krijgen’, als gevolg van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Na het inventariseren van de knelpunten, legt de stichting de resultaten voor aan staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.
“Wij hebben vastgesteld dat de voorlichting van de Belastingdienst meer vragen oproept, dan zekerheden geeft. En hier is de staatssecretaris verantwoordelijk voor”, aldus voorzitter Maarten Post.

De Wet DBA is in de plaats gekomen voor de VAR. Deze geeft de relatie weer tussen opdrachtgever en zzp’er, door middel van modelovereenkomsten. De stichting wil vooral dat staatssecretaris Wiebes een einde maakt aan de onzekerheid die is ontstaan bij opdrachtgevers, als gevolg van onduidelijke voorlichting. Wilt u ook uw problemen kenbaar maken omtrent het onderwerp? Klik hier voor een bezoek aan de website van ZZP Nederland.

Wilt u meer weten over het voorkomen van moeilijkheden omtrent een modelovereenkomst? Lees dan ons artikel ‘Vervanging VAR: hoe voorkomt u problemen?’ Bent u op zoek naar een standaard modelovereenkomst? Deze vindt u onder ‘services’.

Bron: Nu.nl