Handhaving Wet DBA voor zzp’ers uitgesteld

De handhaving van de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is wederom uitgesteld. In de Wet DBA wordt de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) zoals die in het verleden nodig was, vervangen door modelovereenkomsten.

Met de Wet DBA is de afgelopen periode geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer iets een dienstbetrekking is. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op. Daarom zet het kabinet in op nieuwe wet- en regelgeving die naar planning per 1 januari 2020 in werking treedt.

Handhaving Wet DBA

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen als achteraf blijkt dat sprake is van een dienstbetrekking. Tot die tijd wordt de opschorting van de handhaving verlengd en blijft de huidige situatie onveranderd.

LET OP: Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op de andere kwaadwillenden. Iemand is kwaadwillend als sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Gezagsrelatie

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de vraag of het gaat om een gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om voor 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip – onder de huidige wetgeving – inhoudt. Het kabinet gaat in overleg met de betrokkenen over de knelpunten en licht in een hoofdlijnenbrief nog voor de zomer toe hoe dit begrip verduidelijkt wordt.

bron: Aannemervak.nl