Zelfstandigen zuchten onder concurrentie buitenlanders

Zelfstandigen in de bouw zien concurrentie van buitenlandse zzp’ers als de grootste bedreiging in hun werk. Dit blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onder zelfstandigen zonder personeel.

Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren flink gestegen door het openstellen van de grenzen. Door de huidige toename aan vluchtelingen uit het Midden-Oosten, ligt de uitkomst van de enquête gevoelig. Asielzoekers moeten zo snel mogelijk aan het werk om hun integratie te bevorderen, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de zelfstandigen uit de stijging arbeidsmigranten zich door druk op de prijzen en het verlies aan opdrachten. Ongeveer een derde van de zzp’ers in de bouw geeft aan hinder in het werk te ondervinden. Van deze groep zegt 60% tot 80% last te hebben van buitenlandse concurrentie. Op de tweede plaats noemt men slechte prijzen. Op de derde plek een tekort aan opdrachten.*

Uurtarief
Volgens de enquête is het gemiddelde uurtarief in de bouw €37. In 2012 was dit €39. De toename van het aantal arbeidsmigranten viel samen met de crisis. Voor werknemers uit onder andere Polen en Tsjechië gingen de grenzen in 2007 open. Bulgaren en Roemenen kunnen sinds 2014 vrij reizen. De Sociaal Economische Raad schat het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa op 340.000. Meer dan een kwart hiervan werkt in de bouwnijverheid.

Bron: Het Financieele Dagblad