Formulieren werken na de avondklok

Sinds zaterdag 23 januari 2021 mag niemand tussen 21 uur ’s avonds en half 5 ‘s ochtends op straat zijn zonder geldige reden. Werkzaamheden van vakmensen, bijvoorbeeld in de installatietechniek, moeten soms toch na 21 uur ’s avonds doorgaan. Met de juiste werkgeversverklaringen kun je dan bewijzen dat je met een geldige reden op pad bent.

Benodigde verklaringen

Om na 9 uur ’s avonds te kunnen doorwerken, heeft een werknemer twee verklaringen nodig:

  • Een werkgeversverklaring voor iedere werknemer afzonderlijk. Het ingevulde formulier geldt voor de hele periode dat de avondklok van kracht is.
  • Een ‘Eigen verklaring avondklok’. Dit formulier vult de werknemer zelf in. Hij of zij kan dat doen voor een aaneengesloten aantal dagen dat tijdens de avondklok wordt gewerkt. Invullen kan online.

Een werknemer die tussen 9 uur ’s avonds en half 5 ’s ochtends aan het werk is, moet altijd beide formulieren bij zich hebben.

Formulieren zzp’ers en uitzendkrachten

Ook een zzp’er moet twee verklaringen bij zich hebben: een eigen verklaring avondklok en een werkgeversverklaring avondklok. In de werkgeversverklaring moeten de (bedrijfs)naam en de contactgegevens van de opdrachtgever staan. Wie geen opdrachtgever heeft, vult de naam van zijn/haar eigen bedrijf in.

Ook een uitzendkracht moet een eigen verklaring avondklok en een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben. De inlener moet in dit geval de werkgeversverklaring invullen en ondertekenen.

Veelgestelde vragen avondklok

Op de website van de Rijksoverheid staat een lijst met veelgestelde vragen over de werkgeversverklaring.