Consumenten in bouw straks beter beschermd

Consumenten krijgen als opdrachtgever een sterkere positie in de bouw. Door het aanscherpen van de wettelijke aansprakelijkheid van de aannemer, krijgen consumenten betere bescherming. Bijvoorbeeld wanneer na oplevering van een bouwwerk verborgen gebreken worden ontdekt. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging’ waarmee minister Blok, van Wonen en Rijksdienst, wil zorgen voor kwaliteitsverbetering in de bouw. In samenspraak met minister van der Steur, van Veiligheid en Justitie, is het wetsvoorstel op maandag 18 april ingediend bij de Tweede Kamer.

In de bouw is de complexiteit toegenomen en bestaat er een onduidelijke verdeling als het gaat om verantwoordelijkheden. Met die insteek wordt het huidige systeem van kwaliteitswaarborging van bouwwerken vernieuwd. Volgens het wetsvoorstel krijgt de consument straks één aanspreekpunt. Betrokken partijen als consumentenorganisaties, steunen dan ook het voorstel en zien noodzaak tot het wijzigen en verbeteren van het huidige stelsel.

Wat is er straks nieuw?
Er zijn veel kenmerken nieuw in het wetsvoorstel. Wij lichten er een aantal uit die zeker voor u als vakman, bij het aannemen van een totale klus, interessant zijn:
-De gemeente controleert straks of een aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsbewaking. Private partijen ontwikkelen deze methode en een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of de voorgestelde methode voldoet aan de eisen.
-Aannemers krijgen straks de plicht om hun klant te informeren over hoe zij verzekerd zijn voor risico’s bij faillissement en voor gebreken tijdens de bouw en na oplevering. 

Door middel van pilots en experimenten doet men de komende tijd ervaring op met de nieuwe kwaliteitsbewaking. Minister Blok wil het nieuwe systeem vanaf 2018 stapsgewijs invoeren. In eerste instantie geldt het beleid dan voor de bouw van eenvoudige nieuwbouw en verbouw. Na evaluatie volgt de uitbreiding naar meer complexe bouwwerken.

Met een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering dekt u zich in tegen aanklachten van uw klant. Bent u voldoende verzekerd? Lees meer over gepaste verzekeringen voor vakmannen bij onze services.

Bron: Rijksoverheid.nl