Bouwbedrijven optimistisch over werkgelegenheid

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat bijna een kwart van de bouwondernemers denkt dat de personeelssterkte zal toenemen. Veel bouwbedrijven verwachten dan ook de komende maanden personeel aan te nemen. Niet eerder waren zij zo positief over de verwachte werkgelegenheid en hun orderportefeuille.

In het tweede kwartaal zijn het aantal vacatures binnen de sector al toegenomen. In het eerste kwartaal stonden er zevenduizend vacatures open bij bouwbedrijven. In het tweede kwartaal steeg het aantal naar negenduizend. Een toenemend aantal ondernemers heeft dan ook last van een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Omzet
De omzet van bouwbedrijven is voor het zevende kwartaal op rij gestegen. In het tweede kwartaal boekte de sector 3,4 procent meer omzet vergeleken met de dezelfde periode in 2015. De bouwsector is dan ook de sterkst groeiende bedrijfstak van de economie. Het aantal faillissementen daalde opnieuw. In totaal werden 139 bouwbedrijven bankroet verklaard.

Kanttekening is wel dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen, waarvoor een vergunning is verleend, nog altijd niet doorzet. Dit is een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten.

Bron: Nu.nl