Belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving in 2018

De bouwsector heeft te maken met veel wetten en regels, die ook nog eens regelmatig wijzigen. Het is soms lastig om als vakman op de hoogte te blijven van alle veranderingen, zeker nu de markt aantrekt en het al druk genoeg is met het uitvoeren van opdrachten. Wij zetten daarom een aantal belangrijke wijzigingen die in 2018 zijn ingegaan op een rijtje.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De MPG is een indicatie voor de duurzaamheid van nieuwe gebouwen. Hoe lager deze waarde, hoe duurzamer de gebruikte materialen die in het gebouw zijn verwerkt. De MPG bekijkt de gebruikte materialen over de gehele levensduur van een gebouw. Als er bijvoorbeeld meer isolatiemateriaal of installaties in een gebouw verwerkt worden, betekent dit niet dat er automatisch een duurzamer gebouw ontstaat. Vanaf 1 januari 2018 is in het Bouwbesluit een maximale waarde opgenomen waar de MPG aan moet voldoen. De zogenoemde schaduwkosten, een getal dat aangeeft hoe alle gebruikte materialen het milieu belasten, mogen niet boven de €1 per m2 bvo per jaar uitkomen.

Asbestconcentratie binnenruimten

Vanaf 1 januari is de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten verlaagd van 100.000 vezels/m3 naar 2.000 vezels/m3. Deze zogeheten grenswaarde is dus fors verlaagd omdat de vorige waarde op de maximaal toelaatbare waarde lag, zo bleek uit onderzoek van de Gezondheidsraad. Nu is de grenswaarde gelijkgetrokken met de waarden die ook in de Arbowet staan. Een belangrijke wijziging dus, zeker wanneer je vaak met dit materiaal te maken krijgt!

Gasloze nieuwbouwwoningen

Onlangs werd de Wet Voortgang Energietransitie aangenomen. Hiermee vervalt per 1 juli 2018 de plicht om nieuwbouwwoningen op aardgas aan te sluiten. Dat is eerder dan verwacht werd. De ontwikkeling past in de wens van de overheid om ons land versneld van het (Gronings) aardgas te halen. De regering heeft gemeenten gevraagd om aan te geven wanneer zij bestaande wijken aardgasvrij kunnen maken, dus met deze ontwikkeling krijg je als vakman in de bouw- en installatiesector ongetwijfeld te maken.

Nieuwe regelgeving opbouwmethode rolsteigers

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht om bij de opbouw van een rolsteiger altijd omgeven te zijn door een leuning bij het betreden van een platform. Hiermee moeten ongevallen voorkomen worden. Staand of zittend verder de steiger opbouwen vanaf een platform wat nog niet omgeven is door een leuning, mag dus voortaan niet meer.

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Op 25 mei 2018 is de AVG ingegaan. Een Europese wet die de bescherming van data en persoonsgegevens regelt. Veel van wat in deze wet staat, is al jaren verplicht, alleen ontbrak de controle op naleving. Wat moet je als vakman met deze wet? Als je een website hebt en bijvoorbeeld Google Analytics gebruikt om je bezoek te monitoren, dan moet je een melding plaatsen dat er cookies op je site worden gebruikt. Ook moet je, als je bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief verstuurt, mensen een duidelijke opt-out bieden (om uit te schrijven) en hen de kans bieden op elk moment hun gegevens in te kunnen zien of te laten verwijderen. Kortom, lastige materie, maar zeker voor bedrijven met een eigen website of digitale nieuwsbrief van belang. In dit artikel lees je meer over deze wet en wat dit voor jou betekent.