De VAR wordt met de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) vervangen door modelovereenkomsten. Die voor zowel zzp’ers als bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid bieden. Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp’er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn (‘schijnzelfstandig’). Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiële gevolgen zijn altijd voor de zzp’er.

Niet iedereen is blij
Vakbond CNV is niet zo blij met de nieuwe wet. Ze stellen hun vraagtekens bij de beoordeling van de modelovereenkomsten en de handhaving van de belastingdienst.

“Aangezien met deze nieuwe wet geen nieuwe, strengere definities worden ingevoerd over wie er nou echt zelfstandig is en wie niet, ben ik nog niet gerust op de uitkomst”, zegt CNV voorzitter Maurice Limmen.

Onduidelijkheid
Volgens Stichting Zzp Nederland  verkeren veel zzp’ers in onzekerheid nu de VAR wordt afgeschaft. De belangenorganisatie vindt dat er sprake is te weinig informatie over de nieuwe werkwijze. “Er heerst op dit moment volstrekte onduidelijkheid over modelcontracten”, aldus voorzitter Maarten Post.
Bovendien is de Wet DBA voor veel zzp’ers niet van toepassing, omdat zij hun diensten in de particuliere markt aanbieden, stelt de stichting.

Meer weten
Bent u op zoek naar een modelovereenkomst? Deze vindt u op Bouwmaat.nl bij services! Wilt u meer weten over de vervanging van de VAR-verklaring? Waarom de overheid deze vervangt of wat het voor u als ondernemer betekent? Meer informatie vindt u in eerder artikel: 2016 jaar van de VAR?

Bron: ANP