De VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen in 2016. Met de nadruk op waarschijnlijk. Want er is nog altijd veel onduidelijk over de toekomst van deze regeling. In eerste instantie zou de BGL (Beschikking Geen Loonheffingen) de lege plaats opvullen. Een digitale versie van de VAR. Dit gaat niet door. Vervolgens is het nieuwe plan ‘modelovereenkomst’ geopperd. Op 19 januari 2016 behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Waarom moet er iets veranderen?

Straks zijn beide partijen verantwoordelijk voor de status van een arbeidsrelatie en de uitvoering daarvan in praktijk. Bij constatering van een schijnconstructie pakt de overheid voortaan ook de opdrachtgever aan. Voorheen draaide alleen u, als vakman, hiervoor op.
De VAR aanvragen kost veel tijd en moeite. De Belastingdienst moet de verklaring controleren en een bevestiging duurt vaak langer dan nodig is. De modelovereenkomsten zijn straks per sector te vinden op Belastingdienst.nl. U vult het contract in en geeft aan onder welke voorwaarden het werk wordt verricht. U kunt vervolgens direct aan het werk.

Bij de VAR dient u elk jaar opnieuw een aanvraag in. De nieuwe overeenkomsten kunnen telkens hergebruikt worden. Dit scheelt veel administratie!

Geen VAR, wel beoordeelde overeenkomsten?

Op Belastingdienst.nl vindt u algemene overeenkomsten. Deze zijn opgesteld in samenwerking met externe organisaties, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Is er al een modelovereenkomst voor de bouwbranche?

Ja! Na intensieve samenwerking met de Belastingdienst, Zelfstandigen Bouw en Stichting ZZP Nederland heeft de Belastingdienst de eerste sectorale modelovereenkomst goedgekeurd. Dit houdt in dat u gelukkig vrij gemakkelijk van de VAR overstapt naar de nieuwe modelovereenkomst. Voor andere sectoren valt hier namelijk een gat en moeten zij gebruik maken van een overgangsregeling. Wilt u zelf een overeenkomst opstellen? Dit mag, laat deze dan wel op tijd beoordelen door de overheid.

Moet ik mijn eigen gemaakte overeenkomst laten beoordelen door de overheid?

Nee, u bent dit niet verplicht. Het voordeel van een overeenkomst die door de overheid is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wat betekent dit voor opdrachtgevers en opdrachtnemers?

Wordt er gewerkt volgens een overeenkomst die is opgesteld of beoordeeld door de overheid? Dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. U, als opdrachtnemer, bent dan niet verzekerd voor werknemersverzekeringen als WW, ZW en WIA. U krijgt dus geen uitkering als u werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Wat zegt de overeenkomt over mijn ondernemerschap?

Niets. De beoordeling van de overeenkomst zegt niets over hoe de overheid uw inkomsten ziet. Pas bij het beoordelen van uw aangifte inkomstenbelasting bepaalt de overheid of uw inkomsten worden gezien als winst uit onderneming of als resultaat overige werkzaamheden.

Kan ik mijn VAR 2015 nog wel gebruiken?

Ja. Wanneer u hetzelfde werk, onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, blijft doen. In dat geval is uw VAR voor 2014 en 2015, ook in 2016 geldig.

Belangrijke data

19-01-2016: Plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
01-04-2016: VAR verdwijnt waarschijnlijk + start gebruik modelovereenkomst
01-01-2017: Einde implementatietermijn

Hoe nu verder?

Op ALLES.bouwmaat.nl leest u meer over de laatste ontwikkelingen betreft de vernieuwde VAR. In principe verwacht men begin februari meer nieuws over het definitieve beleid en belangrijke data.
Vanaf 1 april tot en met 31 december 2016 volgt een implementatietermijn. In deze termijn kunnen beide partijen eventueel hun werkwijze aanpassen. Tot die tijd houdt de overheid wel toezicht, maar neemt men geen handhavingsmaatregelen. Overduidelijke gevallen van fraude worden uiteraard altijd aangepakt!

Bent u op zoek naar een standaard overeenkomst? Uiteraard bieden wij deze service aan! Lees meer over de modelovereenkomst bij ‘services’.

 

Meer lezen over de VAR?

We hebben een archief met artikelen over de VAR.